Holiday Extras – marka firmy Holiday Extras GmbH


Nota prawna


Niniejsze warunki stanowią wersję skróconą i zawierają najistotniejsze informacje dotyczące dokonywanych rezerwacji. Pełna wersja jest dostępna wyłącznie w języku niemieckim, który jest językiem prawnie wiążącym dla spółki Holiday Extras będącej spółką niemiecką.


Warunki ogólne


Odpowiedzialność


Holiday Extras ponosi odpowiedzialność wyłącznie za działania umyślne lub przypadki poważnego zaniedbania. Ograniczenie to nie dotyczy przypadków, w których doszło do obrażeń ciała lub śmierci. Spółka Holiday Extras pełni jedynie rolę pośrednika i jako taka odpowiada wyłącznie za obsługę rezerwacji, która jest realizowana w sposób profesjonalny i z zachowaniem ostrożności w stopniu, którego można w uzasadnionym zakresie oczekiwać od odpowiedzialnego przedsiębiorcy. Jako pośrednik spółka Holiday Extras nie może zostać pociągnięta do odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia pojazdu klienta, wypadki skutkujące obrażeniami ciała lub uszkodzeniem mienia, ani za utratę bagażu, wartościowych przedmiotów lub innego mienia klienta na terenie parkingu czy w trakcie korzystania z usługi transportu z i na lotnisko.

Klient odpowiada za wszelkie szkody spowodowane przez niego w związku z wadami lub problemami dotyczącymi zaparkowanego pojazdu. Punktualne odjazdy autobusów nie są gwarantowane, a spółka Holiday Extras nie odpowiada za skutki spóźnienia się klienta na lotnisko.


Rezygnacja


Rezerwacja parkingu

Klient ma prawo odstąpić od umowy na piśmie, za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej. W przypadku rezygnacji nie później niż na 24 godziny przed rozpoczęciem dnia przyjazdu, w godzinach urzędowania (od poniedziałku do piątku w godz. 8.30-18.30 i w soboty w godz. 8.30-14.00), klient otrzyma pełny zwrot kosztów. W przypadku rezygnacji w ciągu 24 godzin przed przyjazdem na parking, klient otrzyma zwrot 50% kosztów. W przypadku niepojawienia się klienta, musi on uiścić 80% ceny rezerwacji oraz koszty manipulacyjne w wysokości 20%.


Rezerwacja hotelu

Klient może odwołać rezerwację w godzinach urzędowania (od poniedziałku do piątku w godz. 8.30-18.30 i w soboty w godz. 8.30-14.00) i, jeśli zrezygnuje wcześniej niż osiem dni przed planowanym przyjazdem, przysługuje mu pełny zwrot kosztów. Rezygnacja złożona później niż na siedem dni przed przyjazdem, ale wcześniej niż 24 godziny przed rozpoczęciem dnia przyjazdu, pociąga za sobą konieczność uiszczenia opłaty za rezygnację w wysokości 10% ceny rezerwacji. Rezygnacja złożona później niż na 24 godziny przed przyjazdem pociąga za sobą konieczność uiszczenia opłaty za rezygnację w wysokości 80% ceny rezerwacji za pierwszą dobę hotelową i 10% ceny rezerwacji, za pokój za każdą kolejną dobę hotelową. W przypadku niepojawienia się klienta, musi on uiścić 80% ceny rezerwacji oraz koszty manipulacyjne w wysokości 20%. W takim wypadku klientowi nie przysługuje zwrot.


Ochrona danych


Dane przekazywane spółce Holiday Extras są chronione zgodnie z niemiecką ustawą o ochronie danych. Klient niniejszym wyraża zgodę na przetwarzanie takich danych i przechowywanie ich przez spółkę Holiday Extras w wersji elektronicznej, a spółka Holiday Extras zobowiązuje się wykorzystywać je wyłącznie dla celów związanych z prowadzoną działalnością.


Właściwość sądów


Niniejsze warunki podlegają przepisom prawa niemieckiego i będą interpretowane zgodnie z nimi. W zakresie dopuszczalnym przez prawo, właściwymi sądami do rozstrzygania sporów są sądy w Monachium.


Stand: Maj 2016Holiday Extras GmbH
Geschäftsführer: Jerome Danglidis, Matthew Pack

Aidenbachstraße 52
81379 Monachium
Niemcy
Tel: +49 (0) 89/ 67 80 59 044
Fax: +49 (0) 89/ 67 80 59 199
E-Mail: info@holidayextras.pl
Internet: www.holidayextras.de